Familie - Moestuin

Ik reed onze oprit op, in mijn moeders auto. Ze had mij naar het tuincentrum gestuurd om voor haar een paar zakken tuinaarde te kopen, zodat zij de plantjes kon uitpoten die ze de dag ervoor gekocht had. Waarom zij ineens zo'n zin had in tuinieren, op zo'n zinderend hete middag in Mei, kon ik niet goed begrijpen. Maar mijn moeder leek echt van haar tuintje te genieten en ik was blij om deze boodschap voor haar te mogen doen. Ik tilde de zware zakken van de achterbank van haar auto en droeg ze naar de achtertuin. Links lag een strook grond, die mijn moeder al had omgespit, en waar ze van plan was om bonen te planten. "Waar wil je deze zakken hebben, Mams?" vroeg ik, en liet een zak op de grond zakken. "Ja, daar is wel goed. Bedankt, schat!" zei ze, zonder op te kijken. Mams lag geknield op de rand van het gazon, druk bezig met het omwoelen van de aarde en het verwijderen van graspollen en steentjes. Ze droeg een wijde blauwe tuinbroek. Haar haren waren opgebonden tot een paardenstaart en op haar hoofd droeg ze een rode honkbalpet. Naast haar stonden vijf grote bakken gevuld met plantjes van diverse soorten groenten. Ik ging naast mijn moeder staan en keek toe, hoe ze de bodem bewerkte. Haar tuinbroek spande zich om haar stevige achterwerk en ik bewonderde haar goed gevulde rondingen. "Zal ik je soms een handje helpen, moeder?" "Nee, maar ik wil wel graag een glaasje water, antwoordde mijn moeder. Ik liep naar binnen en schonk voor mijn moeder een glas water in. Ik keek naar haar door het keukenraam. Ze leek heel gelukkig met het ploeteren in haar tuintje, maar ik vroeg me eerlijk gezegd af, of ze nou eigenlijk echt wel gelukkig was. Iets meer dan een jaar geleden waren mijn ouders gescheiden en pas later realiseerde ik me hoe moeilijk het voor mijn moeder moet zijn geweest om alleen te komen te staan. Ze raakte in een depressie die bijna een jaar duurde. Niets of niemand was in staat om haar te troosten. Vorige herfst had op ik mij de universiteit ingeschreven en het ging intussen weer wat beter met haar. Mijn moeder werkte als blerares op een middelbare school en ze was tevreden met haar werk, of zo leek het tenminste. Ze vond het vooral prettig om twee maanden vakantie te hebben in de zomer, en ook twee weken met de kerst en dan nog de meivakantie. Toch vroeg ik me af of er niet iets ontbrak in haar leven. Hoewel het mij wel moeite zou kosten om het te accepteren, dacht ik dat het uiteindelijk toch beter zou zijn als mijn moeder een nieuwe relatie zou beginnen en misschien weer ging samenwonen. Maar ze had nog niet één afspraakje gehad sinds mijn vader was weggegaan. "Hier is een glas water, moeder," zei ik en gaf mijn moeder het glas aan. "Oh, bedankt, lieverd," zei ze. Haar handen waren zwart van de aarde, maar ik zag hoe slank haar vingers waren toen ze zich rondom het glas krulden. Mams dronk het glas in een teug leeg, terwijl ik erbij stond. Zodra het glas leeg was, gaf ze het terug aan mij. "Dank je, dat had ik echt even nodig!" "Wil je nog meer?" vroeg ik. "Nee, dank je, dit was genoeg," zei ze, terwijl haar blauwe ogen met een stralende glimlach naar mij keken. Mams ging verder met haar werk. Ze begon kleine gaatjes te maken in de aarde, en één voor één plaatste ze de tere worteltjes van de plantjes voorzichtig daarin. Ik zag hoe haar grote borsten slingerden en wipten in haar tuinbroek. "Je zou die zak met aarde voor mij kunnen open maken, als je wilt," zei ze, met haar kin naar links wijzend. Ik zette het lege glas op de tuintafel en knielde neer op het gazon. Ik scheurde de zak met tuinaarde open en sleepte hem wat naar rechts, zodat hij wat dichter bij mijn moeder lag en sneed hem open. Mams begon er aarde uit te scheppen met een schep. Telkens als Mams naar de zak leunde, om er nieuwe aarde uit te scheppen, realiseerde ik me dat ik van boven in haar tuinbroek kon kijken. En, wat ik al dacht, ze droeg geen beha! Haar borsten waren groot en rond en wiebelden vrijuit in haar ruime tuinbroek. Mijn hart klopte meteen in mijn keel. Mijn moeder moest haar schop steeds dieper in de zak duwen om aarde te scheppen, en op een gegeven moment kon ik zelfs een glimp van haar tepel zien. Hij was groot en donkerbruin, met een grote lichte kring eromheen. Mams voelde mijn ogen op haar rusten en ze keek omhoog. Ze besefte ineens waar mijn aandacht op was gericht en ze schrok even. Mams beet even op de buitenkant van haar onderlip maar ze bleef doorgaan met het planten van de slaplantjes, en ze probeerde haar gedachten erbij te houden. Ik bewoog iets dichterbij en ze deed alsof ze het niet in de gaten had. Een lok van haar haren had zich losgewerkt vanonder haar pet en hing over haar ogen. Mams rechtte haar rug en probeerde om die lok weg te blazen. Ik stak mijn hand uit, pakte haar losse haren tussen mijn vingers en stopte de lok achter haar oor. Mijn aanraking was teder, bijna aarzelend, en mijn vingers gleden langs haar linkerwang. Het voelde bijna elektrisch! "Dank je," zei ze, en haar stem trilde licht. Ik glimlachte en knielde naast haar. Haar blauwe ogen gleden langs mijn lichaam. Ik was al aardig gespierd, en ik had haren op mijn benen. Ze had niet meer zo naar mij gekeken, sinds ik een kleine jongen was en ik vroeg zme af hoeveel ik was gegroeid, sindsdien. Best veel, dacht ik, afgaande op hoe bewonderend mijn moeder keek. Ze herinnerde zich misschien hoe goed gebouwd mijn vader was, en ze zag dat ik net zo gebouwd was als hij. "Je moet even een pauze nemen. Het is veel te warm," vertelde ik haar. Mams lachte en verzekerde mij dat ze zich prime voelde. "Nog een glaasje water?" bood ik aan. "Nee, bedankt," zei ze, terwijl haar mondhoeken opkrulden tot aan haar rode wangen "Dank je voor je goede zorgen, maar ik heb geen dorst meer,". Ze stak haar hand uit en gaf mijn hand een tedere kneep. "Iemand moet zich wel zorgen over jou maken, moeder, als je het zelf niet doet," zei ik. "Maak je geen zorgen. Dit vind ik leuk werk." "Ik vind je lief, mams." "Ik jou ook," antwoordde ze en haar ogen gleden weer over mijn lichaam. Ik leunde dichterbij. Ik legde mijn rechterhand op haar rug en gaf haar een kusje op haar linkerwang. Mijn hand wreef over haar omderrug. "Misschien moest ik er maar mee ik stoppen, voor vandaag," besloot ze "Morgen is er weer een dag." Ik gaf mijn moeder een dankbare glimlach en stond op. Ik bood haar mijn hand aan en trok haar overeind, zodat ze naast me kwam te staan. Maar Mams raakte uit balans en ze viel bijna om. Snel greep ik haar bij haar heupen en trok haar overeind, onze gezichten waren plotseling vlak bij elkaar. "Ik denk dat ik een beetje onhandig word, op mijn leeftijd," grapte ze. "Je bent helemaal nog niet oud, moeder," verzekerde ik haar, met mijn arm nog steeds stevig om haar heupen. "Soms voel ik me best wel oud," klaagde ze. Ik klemde mijn arm heel stevig om haar heupen, en mijn vingers zakten naar haar ronde billen. "Je voelt anders helemaal nog niet oud aan," grapte ik. "Oh stop daarmee, jij deugniet!" lachte ze, en gaf mijn linkerarm een speelse klap. "AU!" riep ik overdreven, en gaf mijn moeder een vrolijke grijns. Ik liet de heupen van mijn moeder los en gaf een klap op haar billen. Het was een behoorlijk stevige klap want ik hoorde een kletsend geluid, toen mijn hand op haar bil sloeg. "Hé...!" riep Mams, en haar hand ging meteen naar de plek waar ik haar had geraakt. Haar mond viel wijd open en ze kreeg een verbijsterde blik op haar gezicht. Ik lachte. "Je begon er zelf mee, mams." "Nou, zo is het wel genoeg. Ik heb al pijn in mijn rug, en het is niet nodig, om ook nog eens pijn in mijn billen te krijgen," zei mijn moeder goedmoedig. Mams begon met het oppakken van de resterende plantjes om ze naar de schuur te brengen. Ik stond achter haar, mijn ogen gericht op haar achterkant, terwijl ze voorover boog. Mams hief haar hoofd op en keek achterom naar mij, een bak met stekjes in elke hand. "Blijf je naar mij staan staren of help je me even, om dit spul naar de schuur te brengen?" plaagde ze. "Allebei!" antwoordde ik en pakte haar tuingereedschap bij elkaar. "Ik ga even een douche te nemen, want ik ben smerig en bezweet," zei Mams toen ze de plantjes had weggezet. "Oké." Ze liep naar de koelkast en pakte een fles witte wijn die nog voor driekwart vol was. Ze schonk zichzelf een glas in en nam het mee naar boven. Ik schonk mezelf een glas frisdrank in en ging in de tuin zitten, terwijl ik nadacht over mijn moeder. Toen ik mijn lege glas terugbracht naar de keuken, zag ik de fles wijn van mijn moeder van het aanrecht staan. Hij was nog half vol en ik pakte hem en liep naar boven. Ik klopte op de badkamerdeur. "Wil je nog een glaasje wijn, Mams?" "Nee, zet die fles maar terug in de koelkast," riep ze vanuit de badkamer. "Ik heb hem al mee naar boven genomen. Ik dacht dat je nog wel dorst zou hebben." "Maar ik zit in bad, Steven," riep ze. "Dat weet ik wel," zei ik. "Maar ik kan hem wel bij je neerzetten. Ik zal echt niet kijken." "Nou vooruit dan maar, nog één glaasje voor je oude moeder," antwoordde ze. Mams keek toe hoe ik de badkamerdeur opendeed en naar binnen liep. In mijn linkerhand had ik de fles wijn. Ik liep naar het bad toe en schonk wijn in haar lege glas. Ze keek naar mij op met een dankbare glimlach. "Als je niet mijn eigen zoon was, dan zou ik denken dat je probeert om me dronken te voeren," grapte ze, hoewel die gedachte mij best aannemelijk in de oren klonk. "Als je mijn moeder niet zou zijn, dan zeker!" antwoordde ik. Ik keek naar mijn moeder in het bad. Haar haren waren glimmend en nat. Druppels water liepen langs haar gebruinde huid. Haar gebogen rug was vlezig en zacht. Mijn ogen gleden langs haar armen tot aan de zijkant van haar linkerborst die rustte op haar knie. Als ze iets verder achterover zou bewegen, dan zou ik haar tepel kunnen zien. Mijn erectie groeide in mijn broek en ik zag dat ze best doorhad dat ik bewonderend naar haar stond te kijken, of in ieder geval hoopte ik dat. "Ga je die wijn niet drinken?" vroeg ik, ongeduldig wachtend tot ze het glas zou oppakken en ik haar tepel zou kunnen zien. "Nou, niet zolang jij kijkt," lachte ze mij uit, want ze begreep wel dat ik wilde profiteren van deze situatie. Ik ging op de rand van het bad zitten. Ik pakte het glas op en bracht het naar de mond van mijn moeder. Ze kreeg eerst een verbaasde uitdrukking, maar toen grinnikte ze en opende ze haar volle lippen. Ik kantelde het glas langzaam, zodat mijn moeder eruit kon drinken. Daarna goot ik iets sneller en de wijn droop langs haar kin naar beneden. Ik keek toe hoe het op haar borsten druppelde. Ik zette het glas neer en met mijn duim veegde ik de kin van mijn moeder af. "Dank je," zei ze met een glimlach en haar ogen ontmoetten de mijne. Haar stem was laag en donker van opwinding. Ik keek neer op borsten van mijn moeder en zag de wijn lang haar kin naar beneden druppelen. Ik legde snel mijn wijsvinger op haar hals, een centimeter of tien onder haar kin, om de wijn tegen te houden. Mams leunde een beetje achterover en keek naar mijn vinger, vlak boven haar blote borst. "Meer wijn?" vroeg ik, pakte het glas en liet de wijn erin ronddraaien. De wijn klotste over de rand. Mams was te verbaasd om iets te zeggen. Het enige wat ze deed, was ja knikken, en ik zat te popelen om dit erotische spelletje voort te zetten. Weer zorgde ik ervoor dat ik sneller goot dan mijn moeder kon drinken, in de hoop om te kunnen herhalen wat er zonet gebeurd was. Toen haar mond vol was, gromde Mams en trok zich terug, waardoor de wijn langs haar volle lippen stroomde. We keken allebei naar beneden, en zagen hoe de wijn langs haar kin liep en vervolgens op haar borsten droop. Ik wachtte deze keer iets langer alvorens het straaltje af te vegen, waardoor de wijn haar linkerborst wist te bereiken. Toen liet ik mijn hand zover naar beneden glijden, dat ik de wijn van de bovenkant van mijn moeders borst kon afvegen. Het vlees was stevig, maar haar huid voelde zacht aan. Haar borst bewoog toen ik erop drukte. Ik pauzeerde even voordat ik mijn hand terugbracht naar haar nek. Toen bracht ik hem naar mijn mond en likte mijn vingers af, terwijl mams stomverbaasd toekeek. "Je hebt mijn borsten aangeraakt...!" Haar stem was zacht, en ze klonk een beetje geschrokken. Het glas was nu leeg en ik zette het weg. Moeder ontspande zich en ik kon een beetje meer van haar decolleté kon zien, hoewel niet zo veel als ik had gezien toen ze in de tuin werkte. "Ik wed dat het niet de eerste keer was!" "Wat bedoel je?" Mijn vraag verwarde haar. "Toen ik nog een baby was, heb ik je borsten toch ook aangeraakt, toen je mij de borst gaf?" Mams giechelde, want mijn vraag bracht aangename herinneringen terug. "Ja, en als je klaar was, probeerde je altijd om ze beet te pakken!" Toen pauzeerde ze even en vervolgde: "Maar ze waren een heel stuk groter toen, misschien zaten ze in de weg, als ik je in mijn armen hield." "Hoeveel groter waren ze?" vroeg ik nieuwsgierig. "Als ze vol met melk waren, dan had ik wel een D-cup!" "Wauw ..," zuchtte ik. Mams lachte om mijn reactie. "Dat zou je misschien niet denken, maar ik ben best blij dat ze niet meer zo groot zijn." "En wat zijn ze nu, een C-cup?" Mams knikte met haar hoofd en haar ogen werden groot. "Hoe weet je dat?" "Gewoon een gokje." "Een goede gok!" vertelde ze mij. Mams borsten waren nu half boven water. Ik keek ernaar, gefascineerd door hun vorm en grootte. Ik stak mijn rechterhand uit en liet mijn vingertoppen erover glijden. Ik streelde ze en drukte erop. De borsten van mijn moeder gaven mee met mijn aanrakingen en golfden een beetje. Ze voelden nogal zwaar aan, als ik ze met mijn vingers onder water probeerde te duwen. Mams beet op haar onderlip terwijl ik over haar tere huid streelde. Ze wist best dat ik haar daar eigenlijk niet aan mocht aanraken, maar ze werd er opgewonden door. Ze kneep haar dijen samen, genietend van de druk die dit veroorzaakte. Toen liet ik mijn vinger langs haar stijve tepel glijden en als ze mij nu niet tegenhield zou de situatie uit de hand lopen. "Oké ... het is wel genoeg geweest, Steven," haar pupillen versmalden zich terwijl ze mij aankeek. Ik nam mijn hand weg van het lichaam van mijn moeder en legde hem op mijn dijbeen. "Oké. Tijd om op te sodemieteren, Steven. Ik wil nu uit het bad gaan en me aankleden," zei mijn moeder. Ik wilde helemaal nog niet weggaan, maar begreep dat ik haar maar beter kon gehoorzamen. Ik pakte het lege glas en de lege fles wijn en stond op, Ze keek met een dromerige glimlach naar de bobbel in mijn spijkerbroek. Ik zweeg even, ervoor zorgend dat ze er een goede blik op kon werpen, en toen draaide ik me om, en liep weg. Toen Mams naar beneden kwam, zag ik haar borsten stuiteren. De dunne nylon badjas die ze droeg, hing heel losjes om haar heen. Ik zat net aan de keukentafel met een tosti ham en kaas en een glas melk, toen ze de binnenkwam. Ik keek naar haar, en mijn ogen gleden meteen naar haar borsten. "Wat eet je daar?" vroeg ze. "Een tosti, er lag nog ham en kaas in de koelkast," antwoorde ik. "Dat klinkt goed," zei ze, "Want het is te warm om echt veel te eten." Ik nam een hap van mijn tosti en keek naar mijn moeder terwijl ze zocht in de koelkast. Haar borsten wiebelden en slingerden. De zon scheen vanuit de open tuindeur achter haar naar binnen, waardoor haar badjas doorschijnend werd. Ik kon het silhouet van haar lichaam erdoorheen zien. Mams maakte voor zichzelf een sandwich en snel verslond hem snel en dronk daarna een glas melk. Ze zette haar bord en het glas in de gootsteen ging buiten zitten op het terras. De lucht begon al af te koelen, want de avond naderde. Ze leek blij, over hoe mooi haar moestuin erbij stond en zat te denken over wat ze nog moest doen de volgende dag. Ongeveer tien minuten later kwam ik naar buiten en ging naast haar zitten. "Jouw tuinbonen staan er mooi bij," zei ik tegen haar. "Ja, dat is zo, maar ik dacht dat je niet geïnteresseerd was in dat soort dingen?" "Niet echt," bekende ik eerlijk. "Net zoals je vader," zei ze met een bitterzoete lach. Het gebeurde zelden, dat mijn moeder het over mijn vader had en ik was verrast door haar opmerking. Ik zag een trieste blik op haar gezicht komen terwijl ze voor zich uit staarde. "Ik mis hem ook," zei ik, met een onzekere stem. "Dat zal altijd wel zo blijven." Mams knikte, en ze vocht tegen de tranen in haar ogen. Ik wilde mijn moeder een knuffel geven om haar te troosten, maar na wat er in de badkamer was gebeurd, was ik bang dat ze het verkeerd zou interpreteren. In plaats daarvan keek ik haar hulpeloos aan. Mams veegde haar ogen af en keek naar mij. Ze zag de gepijnigde uitdrukking op mijn gezicht en schoof naar mij en leunde op mijn schouder. Ik legde mijn linkerarm om haar schouder en hield haar zchtjes tegen mij aan. Ze legde haar hand op mijn been net boven mijn knie en wreef erover. Een grote traan liep over haar wang en ik wiste hem weg met mijn duim. Mijn moeder glimlachte naar mij en zuchtte. "Deze keer is het niet de wijn," zei ik, in de hoop om de spanning weg te nemen. "En het lekt ook niet op mijn borsten," zei met een zenuwachtig lachje. "Het spijt me," zei ik, "dat ik me liet gaan." "Geeft niet," antwoordde ze. "Het is wel goed." Mijn oog viel op de opening van de jurk van mijn moeder. Haar borsten rezen en daalden in het tempo van haar ademhaling. Ze legde haar arm om mijn schouder alsof ze mij wilde laten weten dat ze mijn aandacht waardeerde. Ze liet haar hand op en neer glijden over mijn rug. "Weet je wat?" vroeg ze. "Wat?" vroeg ik, en keek naar haar gezicht. "Je bent de eerste man, die me daar heeft aangeraakt, na je vader." Ik liet ode bekentenis van mijn moeder een moment tot mij doordringen, en toen glimlachte ik. "Ik wed dat veel mannen dat best wel gewild hadden." Mams lachte schamper. "Daar ben ik niet zo zeker van." "Ik weet dat ik dit niet mag zeggen," begon ik. "Maar nu we toch eerlijk zijn tegen elkaar, ik vind echt dat je een hele mooie moeder bent." "Dank je," antwoordde ze. "Is dat alles?" "Nou, hoe moet een moeder anders reageren op zo'n compliment van haar eigen zoon?" Ik haalde mijn schouders op en mijn mondhoeken krulden omhoog. "Ik weet het niet, maar je bent een knappe vrouw!" Mams glimlachte weer, geamuseerd door mijn woorden. "Dat ik grote tieten heb, maakt me nog geen knappe vrouw, toch?" "Nee, maar het is meer dan dat," zei ik meteen. "Je ziet er geweldig uit, van top tot teen! En als je me nooit hebt zien staren naar je billen, dan is het omdat je geen ogen hebt op je achterhoofd!" "Je gaf er anders wel een harde klap op, vanmiddag ..." "Sorry." "Het is niet erg. Door het warme bad was het snel weer over," grapte ze. Ik liet mijn hand over de rug van mijn moeder glijden, langs haar heupen naar haar kont. Ik gaf haar een stevige kneep in haar bil, en voelde haar stevige vlees in mijn hand. "Het voelt best nog lekker stevig," vertelde ik haar. Mams grijnsde verlegen, maar ze vroeg mij niet om mijn hand weg te halen. Mijn liefkozing had haar jurk wat omhoog gewerkt, zodat er iets meer van haar dijen ontbloot was geraakt. Ik keek ernaar en vroeg me af of ze mij zou toelaten om ook daaraan te voelen, maar ik was te bang om het te proberen. "Je benen zijn zo glad," ik zei, het klonk een beetje verbaasd. "Ik heb ze zonet geschoren, toen ik uit mijn bad kwam," legde ze uit. "Alleen maar je benen?" vroeg ik verbaasd. Mams begon verlegen te giechelen. "Nee," fluisterde ze, en ze vermeed om in mijn ogen te kijken. "Hmm!" Ik sloeg schaamteloze blik naar beneden, in de richting van haar schoot. "Nou dat gaat je niks aan," vermaande ze mij, en schudde zacht aan mijn schouder. Mijn moeder en ik vergaten de tijd, terwijl we gezellig verder kletsten, maar we vermeden verdere seksuele onderwerpen de rest van die avond. Uiteindelijk werd de lucht donkerder, de nacht naderde snel. Het werd steeds koeler en ik merkte hoe stijf de tepels van mijn moeder werden, ik wist niet of van de koele avondlucht was of van opwinding. "Heb je het koud?" vroeg ik. "Een beetje." "Dat dacht ik al. Ik kan het zien aan je borsten," zei ik. Mams keek naar de voorkant van haar jurk. Ze glimlachte toen ze mij wer aankeek. "Laten we maar naar binnen gaan," zei mijn moeder. Mar mijn moeder bleef zitten, dus stond ik op. Ik stak mijn hand uit en ze greep hem en liet zich door mij overeind helpen. Ik trok haar mee naar binnen en deed de deur op slot achter ons. "Het was best al kil," zei Mams en ze wreef haar handen over elkaar. Ik stond voor mijn moeder en sloeg mijn armen om haar middel heen. Ik trok haar tegen mij aan en legde mijn handen op haar rug om haar op te warmen. Mijn handen zwierven over haar rug en billen. Ze kon mijn stijve piemel voelen drukken tegen haar maag en ik voelde een golf van opwinding door haar heengaan. Haar handen lagen op mijn heupen en ze ontspande zichzelf. "Ik ga nog een hapje eten voordat ik naar bed ga," zei ze, terwijl ze zich uit mijn omstrengeling bevrijdde. Ik ging zitten en keek hoe mijn moeder een boterham voor zichzelf smeerde. Zodra ze klaar was kwam ze bij mij aan de keukentafel zitten. "Zo dadelijk komt het journaal," zei Mams terwijl ze op de keukenklok keek. Ik volgde mijn moeder naar de woonkamer en ging naast haar op de bank zitten. Ik pakte de afstandsbediening en zette de tv op NPO1, en legde hem terug op de salontafel. Mams sloeg haar benen over elkaar heen, en controleerde met een subtiele blik of er niet te veel dij te zien was. Net genoeg, dacht ik bij mezelf, en toen legde ze haar handen in haar schoot. Mams en ik keken zwijgend naar de nieuwsuitzending, het ging over de kabinetsformatie. Mams was een fervente aanhanger van de Groen Links en haar bloed kookte toen ze hoorde dat Groen Links de schuld kreeg van de mislukking. "Altijd hetzelfde verhaal," zei Mams zodra het nieuws klaar was. "Dezelfde onzin, elke dag weer." Ik knikte terwijl ik mijn lichaam naar mijn moeder draaide. Ik had mezelf gedwongen om me te concentreren op het journaal op de televisie, maar alleen al haar aanwezigheid naast mij gaf mij een erectie, maar ik deed mijn best om hem te verbergen met mijn handen op mijn schoot. "Ik ga vroeg te bed. Want ik wil morgenvroeg de tuin afmaken, voordat het te warm wordt," zei ze.. "Maak me wakker, als je opstaat dan zal ik je een handje helpen," zei ik. "Dat hoeft echt niet," zei ze. "Ik vind het helemaal niet erg." Mams probeerde niet om mijn aanbod uit mijn hoofd te praten. Ze begreep best, dat mijn reden om vroeg te willen opstaan, evenveel was om weer samen met haar te zijn, dan om haar te helpen. "Goed dan," zei ze. Ik zat stil en mijn ogen gleden vanaf het gezicht van mijn moeder over de rest van haar lichaam. Ze zat nu naar mij toe, zodat ik de binnenkant van haar dijen kon zien, onder haar jurk. Plotseling kreeg ze haast om in haar slaapkamer te komen. "Nou, welterusten dan," zei ze, het klonk een beetje onhandig, vanwege de seksueel beladen sfeer. "Welterusten, mams." Ik strekte mijn armen uit naar mijn moeder om haar een knuffel te geven. Mams leunde dichterbij en sloeg haar armen om mijn nek. Ik liet mijn handen afglijden naar haar kont. Ze veegde een lok haar uit haar gezicht en gaf mijn linkerwang een zachte kus. Mijn snorharen waren ruw en ze rook mijn geur. Ik hoopte dat het haar deed denken aan hoe mijn vader rook. "Ik zie je in de ochtend," zei ze terwijl ze opstond. Ik luisterde naar de geluiden van mijn moeder die zich klaarmaakte voor het bed, en wachtte daarna een half uur, totdat ik dacht dat ze in slaap zou zijn gevallen. Ik ging naar mijn slaapkamer, en kleedde me uit in het pikkedonker. Ik gooide mijn T-shirt opzij en mijn broek. Ik trok mijn onderbroek uit en liet hem vallen, naast mijn bed. Mijn hand omvatte mijn kloppende erectie en ik begon mezelf te strelen terwijl ik dacht aan mijn moeder. ------ Toen Mams wakker werd de volgende ochtend liep ze naar mijn slaapkamerdeur. Ze gaf eerste een paar lichte klopjes aan mijn deur, deed hem open en stak toen haar hoofd naar binnen. Ik lag nog te doezelen, met mijn rug naar haar toe. Het laken was tot aan mijn middel van mij afgegleden en ze staarde naar mijn blote bovenlichaam. Mams stapte op mijn bed af. Ze zag mijn onderbroek op de grond liggen en begreep meteen dat ik naakt sliep onder mijn laken. "Steven ... tijd om wakker te worden, schat!" Ik kreunde en rolde mezelf op mijn rug. Ik keek naar mijn moeder en een glimlach kwam op mijn gezicht. 'Je zei dat ik je wakker moest maken." herinnerde ze mij. "Ja ... maar hoe laat is het dan?" mompelde ik. "Net na achten," zei ze: "Ik ga nog ontbijten dus je hoeft geen haast te maken." Ik liet mijn handen door mijn haar gaan en ging op de rand van het bed zitten. Mams zag best, hoe ik voorzichtig ik was om het laken goed op mijn schoot te houden en dus wist ze zeker dat ik helemaal naakt was. "Ik ga opstaan, mams," zei ik, in een poging om haar te vragen om weg te gaan, zodat ik kon opstaan. "Ik hou je niet tegen," plaagde ze mij. "Maar ik moet me aankleden," maar ik stond niet op. Mams lachte. "Nu weet je misschien, hoe ik mij voelde, toen je gisteren zomaar in de badkamer kwam, om mij een glas wijn te brengen. Wie kaatst moet de bal verwachten!" Ik knikte. "Ja hoor," zei ik, een beetje geïrriteerd. "Oké, ik zal je met rust laten." Mijn moeder liet zich vermurwen. Ze liep naar de deur. "Dank je, mams," zei ik, in een poging om dankbaar te klinken. Zodra mijn moeder weg was begon ik met aankleden. Mijn piemel was alweer stijf, en ik begreep dat hij waarschijnlijk het grootste deel van die dag wel stijf zou blijven. Ik deed mijn onderbroek aan en een korte broek en een T-shirt en ging toen naar beneden. Mijn moeder was een grapefruit aan het eten met wat toast. Ik schonk mezelf een glas sap in en ging naast haar zitten. "Het wordt weer een hele warme dag," vertelde zij. Ik gromde en dronk van mijn sap. Mams plaatste haar vuile bordje in de gootsteen, en wachtte tot ik mijn sap op zou hebben. "Ben je er klaar voor?" vroeg ze toen mijn glas leeg was. "Ja," zei ik en volgde haar naar de buitendeur. Ik pakte de dozen met de plantjes en bracht ze naar de plaats waar de andere plantjes al waren geplant. Mams legde haar tuingereedschap op het gazon en knielde neer. Ik knielde naast mijn moeder en keek toe. Er waren minder planten over, dan Mams de dag ervoor had geplant, zodat het niet lang duurde. Ik probeerden om behulpzaam te mijn, maar in werkelijkheid was er weinig voor mij om te doen. Ik bracht het grootste deel van de tijd door met kijken naar de kont van mijn moeder en naar haar borsten onder haar strakke bloesje. "God, wat is het warm," riep Mams toen ze de laatste plantjes had geplant. Ze stond op en veegde met haar rechterarm het zweet van haar voorhoofd en zuchtte. "Oké, ik weet iets wat je kunt doen," zei ze. "Ga de slang maar halen en geef alle plantjes water." Ik liep rond naar de andere kant van het huis waar de tuinslang was. Ik draaide de kraan open en besproeide de kleine plantjes met een fijne straal, door aan het mondstuk te draaien. Mijn moeder stond ernaast met haar handen op haar heupen, en keek tevreden toe. Plotseling vroeg ik mij af hoe ze eruit zou zien als haar strakke bloesje kletsnat zou zijn en eraan vast zou kleven! Mijn piemel begon hevig te kloppen. Mijn moeder keek toe hoe ik alle plantjes goed doorweekte met de slang. Maar toen begon de grond modderig te worden en ze vroeg mij om te stoppen. Ik draaide het mondstuk helemaal open en keek naar mijn moeder. Haar tepels wezen parmantig vooruit, onder haar strakke bloesje. Ik gaf haar een sluwe grijns en richtte het mondstuk op haar borsten. "Waag het niet!" riep Mams meteen, maar voordat ze die woorden had gezegd, raakte de waterstraal haar al vol van voren. Mams gilde en stak haar handen naar voren in een poging om de straal water af te schermen met haar handen. Ik liep achteruit, en lachend keek ik toe hoe het bloesje van mijn moeder en haar korte broek helemaal doorweekt werden. Aan haar speelse uitdrukking kon ik zien dat ze niet boos was, terwijl ze de slang van mij probeerde af te pakken. Binnen korte tijd waren al Mama's kleren druipnat en ze wist dat het geen zin meer had om zich te verzetten. Ze kon gewoon niet natter meer worden. "Oké ... oké ... Ik geef het op!" riep ze, hijgend om op adem te komen. Ik liet het mondstuk van de slang los en liep naar mijn moeder toe. Haar bloesje zag eruit alsof het op haar huid was geschilderd. Mams keek naar zichzelf, en zag hoe haar doorweekte bloesje zich vastplakte aan haar borsten. Het voelde bijna alsof ze naakt voor haar zoon. En mijn erectie bolde op aan de voorkant van mijn broek. "Je zou best met een natte T-shirt wedstrijd mee kunnen doen," plaagde ik haar. "Denk je dat?" vroeg ze. "Ja, en ik wed dat je zou winnen!" "Je bent bevooroordeeld, omdat je mijn zoontje bent." "Des te meer reden waarom ik op je zou stemmen." Mams knikte een beetje schuldig. Ik zag de verandering in de gezichtsuitdrukking van mijn moeder en realiseerde me de oorzaak ervan. Ik begon mij schuldig te voelen omdat het mijn schuld was. Ik kwam dichterbij en legde mijn handen op haar heupen, en glimlachte teder naar haar. Zij legde haar armen om me heen en trok mij tegen zich aan. "Ik ben helemaal nat," zei ze. "Het is mijn schuld," zei ik berouwvol. "Het is allemaal mijn schuld." Mams trok weg en gaf mij een serieuze blik. "Nee. Denk dat maar niet." Ik mompelde iets, en trok mijn moeder weer naar mij toe. Haar buik drukte tegen mijn erectie aan en zij bewoog haar heupen een beetje, genietend van het gevoel van mijn stijve piemel. "Mijn kleine zoontje is niet zo klein meer!" fluisterde ze in mijn oor, en haar warme adem streelde mijn nek. Ik nam mijn moeder bij haar pols en duwde haar rechterhand naar beneden. Ik legde hem op mijn korte broek, en drukte op de rug van haar hand. Ze voelde mijn erectie en gaf er een kneepje in. "Hij is stijf ..," zei ze met gedempte stem en ze wreef met haar handpalm over mijn schacht heen en weer. "Net als mijn vader?" "Ja. Je lijkt precies op hem." "Soms kon ik jullie weleens bezig horen... nou ja, jou meestal dan. Ik dacht dan dat jullie het deden." Mams bloosde en liet haar hoofd naar beneden hangen. Ze trok haar hand uit mijn kruis en legde hen terug op mijn heup. "We moeten naar binnen gaan voordat iemand ons ziet. En ik moet andere kleren aandoen." Ik volgde mijn moeder naar de keuken. "Ik kom zo terug, zodra ik me heb omgekleed," zei ze. "Ik vind het best mooi, wat je nu draagt," zei ik tegen haar. Mams draaide zich van mij af en trok haar kletsnatte bloesje uit in één behendige beweging. Ze bedekte haar borsten met haar linkerarm zo goed en zo kwaad als ze kon, toen draaide ze zich naar mij toe en gooide haar natte bloesje in mijn gezicht. Voordat ik kon reageren was ze al weggerend naar haar slaapkamer. Ik deed de achterdeur op de knip en sloop rustig naar de slaapkamer van mijn moeder. Ondertussen trok ik mijn T-shirt uit en liet het op de trap vallen. De slaapkamerdeur van mijn moeder stond op een kier en ik duwde hem langzaam open. Mams was in haar kleerkast aan het zoeken, toen ze haar slaapkamerdeur hoorde opengaan. Ze keek om en zag mij in de deuropening staan. "Ik ... ' flapte ze eruit, en sloeg haar armen voor haar borsten. Ik stapte naar haar toe en legde mijn handen op haar heupen. Haar huid was nog vochtig van haar natte kleren. Ik liet mijn rechterhand over haar billen glijden, om haar tegen mij aan te trekken. Haar onderarmen drukten tegen mijn borst en ze had een geschrokken blik op haar gezicht. "Niets aan de hand, mams. Ik hou van je. Ontspan je maar." Ik liet mijn handen over de rug van mijn moeder glijden, en streelde haar. Ik duwde mijn dijbeen tussen haar benen en trok haar heupen naar mij toe, totdat ik haar natte slipje op mijn been voelde. Haar kont vasthoudend begon ik haar onderlichaam te bewegen, zodat haar kutje op en neer wreef over mijn dij. Ik een gloed voelen door haar dunne slipje heen en wist dat ze er klaar voor was, in ieder geval fysiek. Maar haar geest kon haar lichaam nog niet bijhouden. Mams voelde duidelijk twijfels en zorgen, maar ik bleef haar lichaam strelen. Ze ontspande haar armen en legde haar handen op mijn schouders. Haar stijve tepels wreven tegen mijn borstharen en dat deed ze nog verder opzwellen. Binnen korte tijd begon Mams met haar heupen te schommelen zonder enige hulp van mij. Ze greep mijn schouders vast en wreef haar kruis over mijn dijbeen. "Hoeveel Haar heb je daarbeneden afgeschoren?" vroeg ik met een hese stem. "Niet alles," hijgde ze. "Laat me eens zien." Mams stopte met bewegen en keek mij een beetje zenuwachtig aan. Ik nam mijn moeder bij haar linkerhand en bracht haar naar haar bed. Ik ging zitten op de rand en trok haar zo, dat ze stond tussen mijn knieën kwam te staan. Toen trok ik aan haar slipje, en het gleed naar beneden over haar heupen heen, totdat halverwege haar knieën. Ik liet mijn handen omhooggaan langs haar dijen, terwijl ik staarde naar de smalle landingsbaan van donker krullend haar dat haar glinsterende schaamlippen bedekte. Ik bukte me en likte met mijn tong erover. Mams kreunde toen ze mijn tong voelde likken aan het meest intieme deel van haar lichaam. Ze greep mijn schouders stevig bet. "Het smaakt heel lekker, moeder." Mams gaf mij een opgeluchte glimlach. Ik stond op, deed mijn broek uit en stapte uit mijn onderbroek. Mijn vooruitstekende erectie streek langs mijn moeders been. Ze keek bewonderend naar beneden. "Raak hem maar aan," zei ik tegen haar. Mama's hand trilde toen ze mijn lul vastpakte. Ze legde haar handpalm eronder en sloeg haar vingers eromheen, en kneep zachtjes. Ik voelde mijn erectie kloppen in haar hand. Ik duwde mijn heupen langzaam vooruit, duwen mijn piemel in haar vuist. Mams keek met plezier toe hoe mijn schacht bewoog in haar slanke hand. "Kom hier," zei ik tegen mijn moeder en ik klom op haar bed. Ik gaf haar de hand een klein rukje om haar aan te moedigen mij te volgen. Op dat moment besefte ze dat haar grote borsten vrij hingen te bungelen en ze zag dat ik ernaar staarde. Ze sloeg snel haar armen weer voor haar borsten. "Het is oké moeder," zei ik. "Ik heb ze nu toch al gezien." Ik rolde mij op mijn rug en mijn grote opwinding werd duidelijk voor ons beiden. "Oh fuk!" riep ik en rolde snel weer op mijn zij. Moeder lachte en zei: "Het is oké, zei je toch?' Ik bloosde en stotterde en gaf het enige eerlijke antwoord dat ik kon bedenken, "Sorry mams, heb ik soms een borst fixatie?" Moeder lachte weer en zei: "De appel valt niet ver van de boom. Want ik heb altijd gedacht, dat het ook de enige reden was, waarom je vader met mij is getrouwd." "Ach wat maakt het ook uit," zei ze. "Het verbaast mij niet dat je zoveel van borsten houdt. Ik heb je heel lang borstvoeding gegeven. Wist je dat borstvoeding geven erg opwindend is voor moeders?" "Toe Mams! Kom nou!" Ik probeerde om het voortouw te nemen, maar mijn moeder vertelde me om me te ontspannen en ze duwde me achterover op het bed. Ik kon haar geur ruiken en de warmte van haar lichaam voelen terwijl ze haar vingernagels van mijn borst naar beneden over mijn lichaam liet glijden, zonder mijn pik te raken. Vervolgens liet ze zichzelf net genoeg zakken, dat haar zware borsten op mijn gezicht kwamen, en over mijn borst en maag en tenslotte naar beneden. Ze bewoog helemaal naar beneden, totdat haar gezicht boven mijn pik was en vervolgens opende ze haar mond en liet haar tong zachtjes over de hele lengte van mijn pik glijden. Ik werd zo opgewonden dat ik bijna klaarkwam op dat moment. Ze trok mijn voorhuis naar achteren en legde haar lippen op mijn eikel, en daar plantte ze de ene zeer natte kus na de andere. Ik voelde de warme vochtigheid van haar tong op mijn pik. Ik werd enorm opgewonden en zei: "Pas op Mams, ik ga klaarkomen, pas op ik ga nu meteen klaarkomen." Ze fluisterde in mijn oor: "Dat is goed Steven, kom maar klaar!" Ze had die woorden nog niet gezegd, of ik voelde mijn erectie in haar warme mond spuiten. En toen zij mijn eerste straal had geproefd haalde ze haar mond weg en zei: "Ja goed zo Steven, kom maar eens lekker klaar voor je moeder!" Ik had nog nooit gehoord dat mijn moeder zulke vieze woorden gebruikte en mijn pik reageerde onmiddellijk met een tweede en daarna een derde straal van mijn sperma tegen haar borsten aan te spuiten. Ze wreef haar kleverige borsten af aan mijn lichaam en zei, "Je bent nu een grote jongen, Steven, ja, je bent mijn grote jongen!" En liefdevol pakte ze mijn slappe pik, bekeek hem eens goed en nam hem in haar mond. In een oogwenk begon ik alweer stijf te worden. Moeder kneep heel zachtjes in mijn ballen terwijl ze langzaam zoog op mijn pik. Zodra hij weer helemaal stijf was, stond ze op en legde haar knieën aan weerszijden van mijn heupen. Vervolgens reikte ze tussen haar benen en pakte mijn pik en leidde hem naar haar smachtende kutje. Terwijl ze langzaam zichzelf op mij liet zakken, voelde de warme wanden van haar kutje om mijn erectie heen glijden. Ik kon alleen maar denken aan hoe verkeerd het was wat we deden, maar ik voelde me hulpeloos want ik wilde zeker ook niet stoppen. Mams sloot haar ogen en kneep haar lippen samen, terwijl ze zichzelf liet zakken, alsof ze moeite had om te doen wat ze deed. Ze haalde diep adem en duwde de hele stam van mijn pik in haar kut en onze onderlichamen botsten letterlijk tegen elkaar aan. Maar in plaats van zichzelf op en neer te pompen op mijn pik, zoals ik had verwacht, wreef ze met haar kutje heen en weer, zodat haar klitje over mijn schaambeen gleed, zonder mij ooit los te laten. Terwijl ze zo mijn pik bereed, kreunde ze eerst zachtjes maar bij elke slag leek ze een beetje harder te kreunen. Toen haar bewegingen sneller werden, liet ze zich voorover zakken, maar ze bleef me neuken. Haar borsten zwaaiden verleidelijk in de buurt van mijn gezicht en meer dan eens probeerde ik om een tepel te vangen en eraan te zuigen, maar zonder succes. Ze begon ook weer te praten en ik hoorde haar zeggen: "O Steven, neuk je moeder, want zij is zo geil! Neuk me Steven, neuk je geile moeder, lieverd!" Haar woorden gingen gepaard met veel gekreun en veel knijpbewegingen in haar kut, terwijl ze me steeds sneller neukte. Ik begon al bijna klaar te komen toen mijn moeder ineens begon te roepen: "Oh lieverd, je moeder gaat klaarkomen! Ik kom klaar! Oh mijn schatje!" Ik kon haar kut plotseling stevig voelen melken aan mijn pik, terwijl ze lag te stuiptrekken bovenop mij. En ik kwam zelf ook weer keihard klaar, nog harder dan de eerste keer dat ik was klaargekomen. Hoe was dit mogelijk? Ik weet het niet en het kon me ook niet schelen op dat moment. Ik had perfect geneukt en het kon me helemaal niet schelen dat het mijn moeder was, met wie ik het gedaan had. "Dankjewel," zei mijn moeder met een glimlach. "Voor wat?" vroeg ik. "Voor het besproeien van mijn moestuintje," lachte ze ondeugend. Wij lagen nog een lange tijd stil in elkaars armen en zeiden geen woord. Ieder van ons was verloren in zijn eigen gedachten en we wisten niet wat we moesten zeggen, maar wat zou je ook kunnen zeggen na zoiets heerlijk opwindends? "Mams?" "Ja?" "Wat nu?" "Hoe bedoel je, schatje?" "Ik bedoel, hoe gaat het nu verder met ons?" "Nou, als je luistert naar wat de mensen zeggen, dan zijn we een paar hele slechte mensen." "Maar ik voel me helemaal niet echt slecht." "Nee, ik ook niet, het voelt eigenlijk best goed, of niet?" Ik dacht dat we hierover een lang gesprek zouden hebben, maar dat hadden wij niet. Het was alsof er begrip tussen ons beiden was, dat we beiden wisten wat er tussen ons was en wat we er verder mee gingen doen. Mams zei gelukkig niet, dat we het nooit meer mochten doen. Ik denk dat we allebei beseften dat het heel waarschijnlijk in de toekomst zou worden voortgezet. De rest van die avond en de hele nacht bleven we samen haar bed. Ik probeerde nog een paar keer haar te kussen, maar het werkte niet. Toch zag ik mijn moeder in een geheel nieuw licht. Ik hield niet alleen meer van haar omdat ze mijn moeder was, maar ik hield ook van haar vanwege onze intimiteit en het geheel nieuwe soort van vriendschap en vertrouwen, dat tussen ons was ontstaan. We bleven heel discreet. Thuis waren we elkaars geliefden, maar zodra we de deur uitstapten, pasten we ons aan. Verrassend, voor mij althans, was dat mama erop stond, dat ik mijn vriendin Doris bleef zien. Eind goed, al goed.
Home
Leuke Plaatjes
Adult Filmpjes
Muziek Filmpjes
Schokkende Filmpjes
Leuke Filmpjes
Erotische Verhalen
Adult plaatjes
Hele films